Amrita Mala Volume 1 CD New Edition

Product:2215
Amrita Mala Volume 1 CD New Edition
€ 15,00
Voorraadartikel
 

Beschrijving

As the first of a two-part CD collection, Amrita Mala Vol. 1 includes many of the requested chants and prayers that were missing from the original versions. On this CD you will find the Suprabhatam, a chant which wakes up the beloved diety; the Guru Stotram, an important prayer from the Guru Gita, an ancient volume of verses in praise of the Guru; the Guru Padaka Stotram, verses written by the great sage Adi Shankaracharya, praise the significance of the Guru's sandals; the Dhyana Sloka & 108 Names of Amma, the 108 Names of Amma were written by a renouned poet from Kerala, and are chanted every day in all of Amma's ashrams around the world; the Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali, a beautiful, slowly chanted devotional chant dedicated to Goddess Lalita; and Arati and Closing Prayers, also chanted in all of Amma's ashrams daily. This beautiful collection of chants and prayers is a foundation to any worship practices performed by a seeker.

Als eerste van een tweedelige cd-collectie bevat Amrita Mala Vol. 1 veel van de gevraagde gezangen en gebeden die ontbraken in de originele versies. Op deze cd vind je de Suprabhatam, een gezang dat de geliefde diëtist wakker maakt; de Guru Stotram, een belangrijk gebed van de Guru Gita, een oud boek met verzen ter ere van de Guru; de Guru Padaka Stotram, verzen geschreven door de grote wijze Adi Shankaracharya, prijzen de betekenis van de sandalen van de Guru; de Dhyana Sloka &108 Namen van Amma, de 108 Namen van Amma werden geschreven door een afzwerende dichter uit Kerala, en worden elke dag gezongen in alle ashrams van Amma over de hele wereld; de Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali, een prachtig, langzaam gezongen devotioneel gezang gewijd aan godin Lalita; en Arati en Slotgebeden, ook dagelijks gezongen in alle ashrams van Amma. Deze prachtige verzameling gezangen en gebeden is een basis voor alle aanbiddingspraktijken die door een zoeker worden uitgevoerd.


 

Deze CD bevat de volgende bhajans:

Suprabhatam
Guru Stotram

Guru Paduka Stotram
Dhyana Sloka & 108 Names of Amma - Sri Lalita Ashtottara Shatanamavali
Arati
Closing Prayers